Lunes, Marso 12, 2012

MGA SALAWIKAIN AT KAHULUGAN

            Ang mga Pilipino ay hitik sa mga kasabihang napakagandang bigkasin at nagtataglay ng magandang kahulugan na sa madaling turing ay hindi kaagad natin mahuhulaan ang tunay na ibig sabihin.Ito ay bahagi ng ating kultura, at dahil sa ito'y kasama sa mga pamana ng ating mga naunang salinlahi,makatarungan lamang na muli nating balikan ang lumipas na panahon upang gunitain ang kahalagahan ng mga kasabihang ito na siyang naging bakas ng ating mga ninuno sa kultura ng ating bansa.
  Narito ang ilang halimbawa ng mga salawikain at ng kanilang kahulugan.


.May salitang lumuluha,may luhang nagsasalita.
   -kung nagmamakaawa ka ang salita mo'y halos umiiyak.Kung sa kalungkutan mo'y hindi ka makaimik,ang luha mo ang magpapahayag ng iyong damdamin
.Kapag may itinanim ay may aanihin.
    -ang sinumang nilikha na may magandang halimbawang naipunla sa kanyang bayan ay nagiging bukambibig at huwaran.
.Ang hindi magmahal sa sariling wika,ay higit sa hayop at malansang isda.
     -isang kataksilan sa bayan ang pagtalikod at di pagkupkop sa sariling wika.

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento